0852

VASE KOSMOLUX ARTE SACRA BASE MOUNTED H.16 7/8" WH

Design: KOSMOLUX ARTE SACRA
Material: RE-CONSTITUTED MARBLE
Finish: BIANCO
Type: VASO
Mount: A TERRENO
Height: 43.00 cm -