0805

VASE KOSMOLUX ARTE SACRA BASE MOUNTED H.44 WHITE

Design: KOSMOLUX ARTE SACRA
Material: RE-CONSTITUTED MARBLE
Finish: BIANCO
Type: VASO
Mount: A TERRENO
Height: 44.00 cm -